Søge ikon

Oldtidskundskab

Oldtidskundskab er obligatorisk på STX og et tilvalgsfag på HF

Hvorfor studerer vi stadig værker af antikke filosoffer? Hvorfor opfører vi græske komedier og tragedier på landets teaterscener? Og hvorfor kommer det klassiske fortsat til udtryk i samtidskunsten og i arkitekturen?

Oldtidskundskab giver dig en bred kulturhistorisk viden om vore historiske og kulturelle fundament og dermed en indsigt i vores europæiske kultur og vestlige identitet.

Hvad beskæftiger man sig med i oldtidskundskab?

I oldtidskundskab læser vi de antikke klassikere i oversættelse og studerer den antikke kunst og arkitektur. I studiet af oldtidens kultur tager vi både udgangspunkt i antikke, efterantikke og moderne tekster for at fremhæve de lange linjer og forbindelser mellem antikken og din verden i dag.

Her er lidt eksempler:

I Homers fortællende digte, Iliaden og Odysséen, møder man for første gang de græsk-romerske guder og helte i krig og kærlighed. Mange aspekter af disse værker genfindes i Dantes Divina Comoedia og i Holbergs Peder Pårs. Homers værker anvendes ligeledes som inspiration i populærkulturen, fx Cohen brødrenes Oh Brother (2000) og Wolfgang Petersens Troja (2004).

To af de hyppigst læste dramaer er tragedien om Kong Ødipus og tragedien om Medea. Ødipus slår sin far ihjel og gifter sig med sin mor – en myte Freud lod sig inspirere af omkring år 1900 i udformningen af det psykoanalytiske begreb Ødipuskomplekset. Medea der hævner sig på sin utro mand ved at dræbe deres fælles børn. Dramaerne kan perspektiveres til, Shakespeare, Moliére, Holberg og Schiller foruden nyere film som Nawals hemmelighed (2011) m.fl.

Platon har Sokrates som hovedperson i de fleste af sine værker, f.eks. i Forsvarstalen, som er en retssag i Athen, der ender med Sokrates henrettelse. Symposion er et filosofisk drikkegilde, hvor deltagerne definerer kærlighed, og i Staten redegør Platon for sine tanker om etik, politik, pædagogik og erkendelseslære. Med læsning af Platon og Aristoteles skabes der baggrund for at forholde sig til senere tiders store filosofiske, videnskabelige og politiske spørgsmål.

I studiet af den antikke kunst og arkitektur vægtes ekskursion til København og de Københavnske antiksamlinger højt. Stenhus Gymnasiums egen antiksamling – skabt af elever fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedhuggerskolen Charlottenborg – indgår desuden i undervisningen.

Samarbejde med andre fag

Som kulturfag er oldtidskundskab velegnet i tværfagligt samarbejde, da faget er indgangsvinklen til mange problemstillinger.

Eksamen

Eksamen er mundtlig. Man eksamineres i 1) et tekststykke på ca. halvanden side fra de antikke tekster, der er gennemgået samt 2) enten en ukendt efterantik tekst (2-5 s.) eller et antikt monument (ukendt eller gennemgået), suppleret med 3 ukendte efterantikke monumenter. Du har 1 times forberedelse, og eksaminationen varer ca. 25 min.

Læs meget mere om oldtidskundskab på EMU, Danmarks Undervisningsportal.

Profilfag

Oldtidskundskab er et profilfag på STX.
STX er dermed den eneste ungdomsuddannelse, der tilbyder denne form for klassisk almendannelse.


Bekendtgørelsen

Vil du læse mere om oldtidskundskab klik her

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

 • Profile subjects: Business Management HL, Economics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL, Mathematics Applications & Interpretation SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 93 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Business Administration & Digital Management
 • Business Administration & Service Management
 • Business Administration & Sociology
 • Business & Management
 • European Business
 • Financial Controller
 • Global Business Informatics
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Business
 • International Business & Politics
 • International Shipping & Trade
 • Leisure Management
 • Value Chain Management
 • Profile subjects: Global Politics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Economics HL/SL or History HL/SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 137 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Global Studies
 • Global Studies + Communication Studies
 • Global Studies + Cultural Encounters
 • European Studies
 • Human Rights
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Relations
 • International Studies
 • International Development Studies
 • Journalism
 • International Law
 • Social Entrepreneurship & Management
 • World Studies
 • Profile subject: Visual Arts HL or Film HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL or Business Management HL/SL; Biology or ESS or Physics; Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 90 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Animation
 • Architecture
 • Art History
 • Designer
 • Design Culture
 • Digital Design
 • Event Management
 • Film & Media Studies
 • Film & TV Production
 • Musical Therapy
 • Music Production
 • Performance Design
 • Theatre & Drama Studies
 • Theatre Management
 • Visual Communication
 • Profile subjects: Biology HL, Chemistry SL, Mathematics Analysis & Approaches HL.
 • Core subjects: English A or English B, Danish A or Danish B or Other Language, Global Politics HL/SL, Psychology HL/SL, or Business Management HL/SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 133 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Agrobiology
 • Biochemistry
 • Biomedicine
 • Dentistry
 • Environmental Risk
 • Global Nutrition & Health
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • Mathematics
 • Mathematics & Economics
 • Medicine
 • Medicinal Biology
 • Molecular Medicine
 • Molecular Biology
 • Nutritional Studies
 • Veterinary Medicine
 • Profile subjects: Physics HL/SL, Chemistry HL/SL, Mathematics Analysis & Approaches HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Danish A or Danish B or Other Language; Business Management HL/SL or Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 214 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Applied Industrial Electronics
 • Artificial Intelligence & Design
 • Civil Engineering
 • Computer Science
 • Digital Technology
 • Electronics & IT
 • Informatics
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • General Engineering
 • Global Management & Manufacturing Engineering
 • Manufacturing & Operations Engineering
 • Mathematical Computer Modelling
 • Nanoscience
 • Robot Technology
 • Software Engineering
 • Profile subjects: English A or B HL, Danish A or B HL, a third language, History HL/SL
 • Core subjects: Mathematics Applications & Interpretation SL, Biology SL or ESS SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Anthropology
 • Business, Language, and Culture
 • Communication & Digital Media
 • European Studies
 • Export & Technology
 • Intercultural Market Communication
 • International Bachelor in Humanities
 • International Bachelor in Social Sciences
 • International Studies
 • Journalism
 • Language & Business
 • Language & International Studies
 • Language Officer
 • Psychology
 • Rhetoric & Communication
 • Profile subjects: Psychology HL, Biology SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; History HL/SL or Economics HL/SL; Danish A or Danish B or Other Language; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Psychology
 • Human Resource Management
 • Management Studies
 • Cognition Studies
 • Cognition & Communication
 • Educational Management
 • Health Studies
 • Anthropology
 • Sociology
 • Social Work
 • Work Life Studies