Hvorfor studerer vi stadig værker af antikke filosoffer? Hvorfor opfører vi græske komedier og tragedier på landets teaterscener? Og hvorfor kommer det klassiske fortsat til udtryk i samtidskunsten og i arkitekturen?

Oldtidskundskab giver dig en bred kulturhistorisk viden om vore historiske og kulturelle fundament og dermed en indsigt i vores europæiske kultur og vestlige identitet.

Hvad beskæftiger man sig med i oldtidskundskab?

I oldtidskundskab læser vi de antikke klassikere i oversættelse og studerer den antikke kunst og arkitektur. I studiet af oldtidens kultur tager vi både udgangspunkt i antikke, efterantikke og moderne tekster for at fremhæve de lange linjer og forbindelser mellem antikken og din verden i dag.

Her er lidt eksempler:

I Homers fortællende digte, Iliaden og Odysséen, møder man for første gang de græsk-romerske guder og helte i krig og kærlighed. Mange aspekter af disse værker genfindes i Dantes Divina Comoedia og i Holbergs Peder Pårs. Homers værker anvendes ligeledes som inspiration i populærkulturen, fx Cohen brødrenes Oh Brother (2000) og Wolfgang Petersens Troja (2004).

To af de hyppigst læste dramaer er tragedien om Kong Ødipus og tragedien om Medea. Ødipus slår sin far ihjel og gifter sig med sin mor - en myte Freud lod sig inspirere af omkring år 1900 i udformningen af det psykoanalytiske begreb Ødipuskomplekset. Medea der hævner sig på sin utro mand ved at dræbe deres fælles børn. Dramaerne kan perspektiveres  til, Shakespeare, Moliére, Holberg og Schiller foruden nyere film som Nawals hemmelighed (2011) m.fl.

Platon har Sokrates som hovedperson i de fleste af sine værker, f.eks. i Forsvarstalen, som er en retssag i Athen, der ender med Sokrates henrettelse. Symposion er et filosofisk drikkegilde, hvor deltagerne definerer kærlighed, og i Staten redegør Platon for sine tanker om etik, politik, pædagogik og erkendelseslære. Med læsning af Platon og Aristoteles skabes der baggrund for at forholde sig til senere tiders store filosofiske, videnskabelige og politiske spørgsmål.

I studiet af den antikke kunst og arkitektur vægtes ekskursion til København og de Københavnske antiksamlinger højt. Stenhus Gymnasiums egen antiksamling – skabt af elever fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedhuggerskolen Charlottenborg – indgår desuden i undervisningen.

Samarbejde med andre fag

Som kulturfag er oldtidskundskab velegnet i tværfagligt samarbejde, da faget er indgangsvinklen til mange problemstillinger.

Eksamen

Eksamen er mundtlig. Man eksamineres i 1) et tekststykke på ca. halvanden side fra de antikke tekster, der er gennemgået samt 2) enten en ukendt efterantik tekst (2-5 s.) eller et antikt monument (ukendt eller gennemgået), suppleret med 3 ukendte efterantikke monumenter. Du har 1 times forberedelse, og eksaminationen varer ca. 25 min.

Læs meget mere om oldtidskundskab på EMU, Danmarks Undervisningsportal.