Kinesisk 中文 zhōngwén

Kinesisk på A-niveau

Kinesisk A er et begyndersprog på højniveau, du skal derfor ikke kunne noget kinesisk på forhånd for at vælge faget, og du har 3 år til at lære sproget.

Undervisningsform

Der undervises i pǔtōnghuà 普通话, i Vesten kaldet mandarin, som tales af 1,4 milliarder i Folkerepublikken Kina og af den kinesiske befolkning i Taiwan (dér kaldet 国语guóyǔ) og i Singapore.

Der tales også andre dialekter og sprog i Kina, såsom kantonesisk, tibetansk, uyghur etc. men alle lærer pǔtōnghuà 普通话 i skolen, ligesom vi i Danmark alle lærer rigsdansk.
 
Vi starter fra bunden med at lære udtalereglerne og bruger pinyin, et lydskrift-system, til at få et ordforråd mundtligt. Efterhånden lærer man også at læse og skrive kinesiske skrifttegn. 

Vi bruger meget elektroniske ordbøger og online ressourcer som lydfiler og video. De elektroniske ordbøger må også bruges til skriftlig eksamen, så man skal ikke lade sig skræmme af skrifttegnene.

Kinesisk grammatik er meget enkel, man skal ikke huske bøjninger eller kasus.

Studietur

Vi rejser til Kina i 2g, har udveksling og samarbejdsaftaler med skoler i Kina og studerer også kinesisk kultur, samfundsforhold og historie, afstemt det enkelte holds interesser. Du kan læse mere om vores søsterskoler og Holbæks venskabsby Quanzhou her:

Tianjin Experimental High School (THS)
Shijiazhuang Er Zhong
Quanzhou, Fujian

Eksamensform

Kinesisk A afsluttes med en skriftlig eksamen, og man kan også blive udtrukket til mundtlig eksamen.

Kinesisk på B-niveau

Kinesisk B er et 2-årigt fortsættersprog på B-niveau og henvender sig til dig, som allerede har haft kinesisk i folkeskolen. Hvis du er i tvivl om dit niveau, kan du skrive til jn@stenhus-gym.dk for mere information.

Eksamensform

Mundtlig eksamen.

Confucius Classroom

Stenhus har Confucius Classroom administreret af Confucius Business Institute på Copenhagen Business School (CBS).

Det betyder, at du har mulighed for gratis at tage de internationalt anerkendte tests YCT og HSK.
HSK2 giver mulighed for, efter gymnasiet, at søge om legat til et fuldt betalt 3-måneders sprogkursus på et universitet i Kina (inkl. kost og logi).

Det er også muligt at deltage i Chinese Bridge på CBS, som er en kombineret sprog- og talentkonkurrence, vindere fra hele verden får en rejse til Kina, hvor den internationale finale afholdes og transmitteres i TV.

Stenhus Gymnasium & HF samarbejder også med SDC/GUCAS og Confucius Music Institute.

Hvis du gerne vil have en erhvervsvenlig profil eller læse naturvidenskabelige fag på HCØ eller DTU, er kinesisk et godt valg.

Læs meget mere om kinesisk på EMU, Danmarks Undervisningsportal.