I vores globaliserede verden spiller engelsk en stor rolle og et godt kendskab til engelsk sprog er væsentligt. Når du læser engelsk i gymnasiet og på HF, opnår du en evne til at forstå og anvende det engelske sprog. Samtidig bibringer arbejdet med engelsksprogede tekster viden om samfundsforhold og kultur, specielt i de engelsksprogede lande, men også globalt.

Dit valg af studieretning bestemmer i første omgang, om engelsk er på A- eller B- niveau.

I boksen til højre kan du se hvilke studieretninger, der har engelsk på A-niveau. I de øvrige studieretninger indgår engelsk på B- niveau, men i flere studieretninger er det muligt at hæve engelsk til A- niveau i 3g. Vores hjemmeside giver dig et overblik over de forskellige studieretninger, vi udbyder.

På både A- og B -niveau, i gymnasiet såvel som på HF, tilrettelægges undervisningen omkring emner. Der arbejdes med forskellige teksttyper indenfor emnet, også med billeder og film. Gennem tekstarbejdet trænes evnen til at analysere og fortolke og perspektivere til samfundsmæssige, kulturelle og historiske sammenhænge.

I arbejdet med teksttyper og udtryksformer trænes både den skriftlige og mundtlige sprogfærdighed, således at du får trænet din forståelse af engelsk og oparbejdet et varieret ordforråd, og således bliver i stand til at udtrykke dig nuanceret om alment kendte og faglige emner.

På engelsk A- niveau bliver væsentlige litteraturhistoriske strømninger behandlet, blandt andet læses uddrag af værker af Shakespeare. Desuden lægges her en større vægt på den skriftlige og mundtlige udtryksfærdighed, således at du opnår en evne til at kunne forstå forholdsvis komplekst engelsk og bliver i stand til at udtrykke dig flydende og korrekt, også i længere velstrukturerede fremstillinger. 

Engelsk arbejder sammen med andre fag i gymnasiet og HF, især engelsk som studieretningsfag indgår i et net af tværfaglige forløb.

Læs meget mere om engelsk på EMU, Danmarks Undervisningsportal.