Er der liv andre steder i universet? Kan man rejse til enden af universet og hvad ville man i så fald se? Hvordan er universet startet og hvordan vil det eventuelt slutte? Hvad ville der ske, hvis Solen pludseligt blev til et sort hul? Hvad er mørkt stof og mørk energi?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, som vi forsøger at besvare i valgfaget Astronomi C.

Hvad er astronomi?

Astronomi anses som en af de ældste videnskaber. Ordet ”astronomi” er sammensat af de to græske ord ”astro”, der betyder ”stjerne”, og ”nomi”, der betyder ”lov”. Astronomi betyder altså ”stjernernes love”, og handler om alle de naturvidenskabelige lovmæssigheder, der styrer vores univers.

I denne videnskab sættes der fokus på observationer og forklaringer af hændelser uden for Jordens atmosfære. Sammen med lovene om stjernernes fødsel, liv og død beskæftiger faget sig bl.a. med Solen, Månen, planeterne, kometer, exoplaneter, søgen efter liv i vores eget og andre solsystemer, galakser, stjernetåger, supernovaer og sorte huller. Derudover betragtes universet fra de mindste til de største bestanddele - fra elementarpartiklerne, grundstoffernes dannelse og mørkt stof til Big Bang, universets udvikling og mørk energi.

Hvordan arbejder man i astronomi?

I dette fag behandles emnerne med de naturvidenskabelige arbejdsmetoder, som først og fremmest sammenkobler teori, eksperimenter og observationer. Her inddrages bl.a. din viden fra undervisningen i fysik og matematik til at beskrive universet og dets naturlove.

I årets løb vil du lære at lave og fortolke systematiske observationer af himlen både med og uden hjælpemidler. Derudover vil du også lave eksperimenter både i og uden for laboratoriet for at kunne teste og forstå fagets teorier.

Eksamen

I løbet af året samles dit arbejde i en personlig portfolio. På baggrund af denne portfolio og de emner, som vi har arbejdet med, afholdes der i årets slutning en mundtlig prøve. Eksaminationstiden er 24 minutter pr. eksaminand med 24 minutter forberedelsestid.

Faget Astronomi er et tilbud som valgfag på STX på C-niveau i 3g fra skoleåret 2019/20.