Til skoleåret 2021-22 fik Håndbold College en opgradering, da trænerteamet blev udvidet fra én til hele tre trænere og nu udgøres af Olga Leire-Hoffmann, Tobias Rømer Christiansen og Christina Hahowitz Elling. Fra august 2022 kommer der endnu en stor ændring, da drengehåndbold bliver en del af Sports College på Stenhus Gymnasium.

I modsætning til på pigesiden så vil der fra det kommende skoleår ikke være et samarbejde med en lokal klub. Det betyder, at de drengespillere, der vælger Håndbold College på Stenhus Gymnasium skal vælge en af omegnsklubberne, hvor de har træning og kampe. Træningen på College vil derfor være målrettet individuelle, tekniske færdigheder og desuden et stort fokus på fysisk træning. Dertil kommer individuelle udviklingssamtaler med fokus på tekniske og taktiske kompetencer, men også life skills og det at kombinere skolegang og håndbold på højt niveau.  

Det er den samme trænertrio, som man finder hos pigerne, der vil udgøre teamet hos drengene. Hovedansvarlig på Håndbold College for drengene bliver Tobias Rømer Christiansen, der om det nye tiltag siger: ”Jeg er rigtig glad for, at vi allerede her efter et enkelt år, kan opgradere Collegetilbuddet til også at inkludere drenge, der gerne vil deres håndbold. Det er vores håb og mål, at vi med dette tilbud på sigt kan få drenge nok med til at kunne lave vores eget hold og på den måde få mere gang i den vestsjællandske drengehåndbold.”

Hvis du er interesseret i at høre nærmere, så kan du kontakte Tobias på TC@stenhus-gym.dk eller læse nærmere på hjemmesiden.