På Stenhus Gymnasium prioriterer vi medarbejdernes trivsel højt. Vi gennemfører regelmæssigt trivselsmålinger, som ledelsen og medarbejderrepræsentanter følger op på ved i fællesskab at udarbejde handlingsplaner for, hvordan vi kan optimere medarbejdernes trivsel.

Her finder du seneste medarbejdertrivselsundersøgelse fra 2017 for det psykiske arbejdsmiljø (pdf) og det fysiske (pdf).

Efter at undersøgelsens resultater har været præsenteret og diskuteret i MIO og i Dialogforum, har ledelsen besluttet at iværksætte en handlingsplan som bl.a. betyder, at vi vil gøre det følgende:

  1. Retfærdighed og tillid: Gennemsigtighed i tildelingen af opgaver. Vi opererer med åbne tal i forbindelse med time/fagfordelingen og giver lærerne en oversigt over deres arbejdsopgaver to gange om året.
  2. Fællesopgaver fordeles af ledelsen for at sikre, at det ikke er de samme, som varetager alle fællesopgaverne.
  3. Aflønningen af studieture forbedres.
  4. Der afholdes møder om planlægning af arbejdstid og ansættes en coach, som lærerne kan have samtaler med.
  5. Involvering. Dialogforum arrangerer tre møder om året, hvor lærerne drøfter spørgsmål vedrørende skolens pædagogiske udvikling.
  6. Fysisk arbejdsmiljø. Skolen køber nyt ventilationsanlæg.