Alle gymnasier skal regelmæssigt måle elevernes trivsel. På Stenhus Gymnasium blev trivslen sidst målt i efteråret 2020.

Resultatet kan ses på uddannelsesstatistik.dk hvor du kan se elevtrivselsundersøgelsens resultater for 2020 samt de seneste år. 

Her kan du se en kort præsentation af de vigtigste resultater i pdf

Handlingsplan

På baggrund af elevtrivselsundersøgelsen vil ledelsen i samarbejde med elevrådet udarbejde en handlingsplan. Arbejdet er forsinket grundet cororna-nedlukningen, hvor eleverne ikke må være på skolen. 

Den foreløbige handlingsplan indeholder følgende:

  • Alle klasselærere opfordres til at gennemgå elevtrivselsundersøgelsen og se, hvordan besvarelsen ser ud for deres klasse og at tage det op med klassens lærere, hvis der er noget i besvarelsen, der giver anledning til det

  • På skoleniveau arbejdes med forbedringer ift. området ’pres og bekymringer’. Emnet drøftes på klassemøder i alle klasser
  • På klasseniveau, er der enkelte klasser, der udmærker sig med særlig høj trivsel. Det er selvfølgelig dejligt og uproblematisk. Der er desværre også enkelte klasser, der springer i øjnene med særlig lav trivsel. Det er klasser, som vi i forvejen er opmærksomme på, og hvor der allerede arbejdes med forskellige tiltag ift. at skabe større trivsel og forbedre læringsmiljøet.
  • I klasser med lav trivsel har inspektor, klasselærer og studievejleder for den pågældende klasse drøftet resultatet af elevtrivselsundersøgelsen. Herefter er klassens lærere blevet inddraget ift. fortolkning af resultatet og evt. tiltag. Dette har givet anledning til en opfølgende trivselsundersøgelse og efterfølgende dialog med klassens elever om konkrete tiltag.
  • Konkrete tiltag i de enkelte klasser evalueres ved efterfølgende elevsamtaler.
  • Elevrådet forventes desuden at iværksætte en mere kvalitativ undersøgelse, hvor der vil være mulighed for at uddybe sine svar.