Søge ikon
Elever

Elevtrivsel

På Stenhus Gymnasium måler vi med jævne mellemrum elevernes trivsel

Alle gymnasier skal regelmæssigt måle elevernes trivsel. Stenhus Gymnasium gennemførte den obligatoriske elevtrivselsundersøgelse i 2022 i hhv. november for HF og december for STX, Pre-IB og IB.  Resultatet kan ses på Uddannelsesstatistik.dk, hvor du kan se elevtrivselsundersøgelsens resultater for 2022 samt de seneste år. 

Her kan du se en kort præsentation af de vigtigste resultater af ETU 2022 i pdf. 

I foråret 2023 lavede vi desuden en undersøgelse af undervisningsmiljøet. Resultatet af denne undersøgelse kan ses her: Resultat af undervisningsmiljøundersøgelse 2023.

Handlingsplan 

På baggrund af elevtrivselsundersøgelsen udarbejdede ledelsen i samarbejde med elevrådet en handlingsplan.  

Handlingsplan indeholder følgende: 

 • På skoleniveau arbejdes med trivsel på flere niveauer og særligt områderne ’læringsmiljø’, ’elevmotivation’ og ’elevindflydelse’ ønskes forbedret. Emnerne drøftes på klassemøder i alle klasser og skolen arbejder kontinuerligt med måder at støtte eleverne i det faglige arbejde.. 
 • På klasseniveau, er der enkelte klasser, der udmærker sig med særlig høj trivsel. Det er selvfølgelig dejligt og uproblematisk. Der er desværre også enkelte klasser, der springer i øjnene med særlig lav trivsel. Det er ofte klasser, som vi i forvejen er opmærksomme på, og hvor der allerede arbejdes med forskellige tiltag ift. at skabe større trivsel og forbedre læringsmiljøet. Generelt skal vi fokusere på trivslen i 2.g og i overgangen mellem 1.h og 2.h. 
 • Alle klasselærere gennemgår elevtrivselsundersøgelsen med klassens lærere og i en klassens time med klassens elever. Klasselærerne opfordres desuden til at lave en opfølgende undersøgelse i Lectio, hvor eleverne gives mulighed for at uddybe og kommentere anonymt på deres besvarelse. Hvis der er anledning til det, iværksættes trivselstiltag på klasseniveau 
 • Konkrete tiltag i de enkelte klasser evalueres med lærerne ved efterfølgende klassemøder og med eleverne ved efterfølgende elevsamtaler
 • ETU drøftes desuden i Elevrådet og andre relevante organer. Undervisningsmiljøvurderingen er endnu ikke blevet drøftet, men vil blive det i begyndelsen af skoleåret 2023-2024.
 • I skoleåret 2022-2023 har et trivselsudvalg bestående af fire lærere arbejdet med at understøtte lærernes arbejde med elevernes trivsel. Formålet med udvalget er bl.a. at øge vores indsigt i, hvad der påvirker elevernes trivsel, og hvad vi kan gøre for at eleverne trives godt i klassen, i undervisningen og på skolen generelt. Trivselsprojektet har sat fokus på at danne stærke sociale og faglige fællesskaber samt at understøtte lærerne i relationsarbejdet med henblik på at styrke lærer-elev og elev-elev relationerne.
 • I skoleåret 2023 har vi valgt at styrke trivslen ved igen at sende 2.g-eleverne på hyttetur i efteråret ’23.
 • Vi forsøger at planlægge flere aktiviteter på tværs af årgange og skoleformer, som er uden alkohol.  

 • Profile subjects: Global Politics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Economics HL/SL or History HL/SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 137 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Global Studies
 • Global Studies + Communication Studies
 • Global Studies + Cultural Encounters
 • European Studies
 • Human Rights
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Relations
 • International Studies
 • International Development Studies
 • Journalism
 • International Law
 • Social Entrepreneurship & Management
 • World Studies
 • Profile subject: Visual Arts HL or Film HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL or Business Management HL/SL; Biology or ESS or Physics; Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 90 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Animation
 • Architecture
 • Art History
 • Designer
 • Design Culture
 • Digital Design
 • Event Management
 • Film & Media Studies
 • Film & TV Production
 • Musical Therapy
 • Music Production
 • Performance Design
 • Theatre & Drama Studies
 • Theatre Management
 • Visual Communication
 • Profile subjects: Biology HL, Chemistry SL, Mathematics Analysis & Approaches HL.
 • Core subjects: English A or English B, Danish A or Danish B or Other Language, Global Politics HL/SL, Psychology HL/SL, or Business Management HL/SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 133 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Agrobiology
 • Biochemistry
 • Biomedicine
 • Dentistry
 • Environmental Risk
 • Global Nutrition & Health
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • Mathematics
 • Mathematics & Economics
 • Medicine
 • Medicinal Biology
 • Molecular Medicine
 • Molecular Biology
 • Nutritional Studies
 • Veterinary Medicine
 • Profile subjects: Physics HL/SL, Chemistry HL/SL, Mathematics Analysis & Approaches HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Danish A or Danish B or Other Language; Business Management HL/SL or Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 214 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Applied Industrial Electronics
 • Artificial Intelligence & Design
 • Civil Engineering
 • Computer Science
 • Digital Technology
 • Electronics & IT
 • Informatics
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • General Engineering
 • Global Management & Manufacturing Engineering
 • Manufacturing & Operations Engineering
 • Mathematical Computer Modelling
 • Nanoscience
 • Robot Technology
 • Software Engineering
 • Profile subjects: English A or B HL, Danish A or B HL, a third language, History HL/SL
 • Core subjects: Mathematics Applications & Interpretation SL, Biology SL or ESS SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Anthropology
 • Business, Language, and Culture
 • Communication & Digital Media
 • European Studies
 • Export & Technology
 • Intercultural Market Communication
 • International Bachelor in Humanities
 • International Bachelor in Social Sciences
 • International Studies
 • Journalism
 • Language & Business
 • Language & International Studies
 • Language Officer
 • Psychology
 • Rhetoric & Communication
 • Profile subjects: Business Management HL, Economics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL, Mathematics Applications & Interpretation SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 93 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Business Administration & Digital Management
 • Business Administration & Service Management
 • Business Administration & Sociology
 • Business & Management
 • European Business
 • Financial Controller
 • Global Business Informatics
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Business
 • International Business & Politics
 • International Shipping & Trade
 • Leisure Management
 • Value Chain Management
 • Profile subjects: Psychology HL, Biology SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; History HL/SL or Economics HL/SL; Danish A or Danish B or Other Language; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Psychology
 • Human Resource Management
 • Management Studies
 • Cognition Studies
 • Cognition & Communication
 • Educational Management
 • Health Studies
 • Anthropology
 • Sociology
 • Social Work
 • Work Life Studies

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).