Stenhus Gymnasium er som skole i nordvestsjælland omfattet af psykolog-ordningen under UPCN. Det betyder, at der er psykologer, der er tilknyttet skolen og jævnligt afholder samtaler med elever på skolen. 

For at blive henvist til en psykolog skal du først kontakte din studievejleder. Når du har fortalt din studievejleder, at du gerne vil tale med psykologen, bliver du henvist og kommer på venteliste, og så vil psykologen indkalde dig til en samtale.

Du kan se mere om UPCN på www.upcn.dk og du kan her læse deres pjece om, hvordan det foregår, når man vil snakke med en psykolog.

Psykologisk hotline

Psykologisk hotline er åben dagligt i tidsrummet kl. 11.30 - 12.30 på telefon 72 36 81 50.

SSP

SSP betegner samarbejdet mellem Skole - Social myndighed - Politi. Stenhus Gymnasium samarbejder med det kommunale SSP-beredskab i Holbæk.

Elevtjenesten

På Stenhus samarbejder skolens personale tæt med relevante kommunale parter om at sikre et godt ungeliv og modvirke frafald blandt skolens elever. Samarbejdet er funderet i Elevtjenesten, der findes på H-gangen.

Læs mere om elevtjenesten og se oversigt over, hvornår du kan træffe hvilke medarbejdere.