Fraværsstatistik

Fysisk fraværsprocent

        Skoleår        1.g 2.g 3.g 1.hf 2.hf I alt
2015-16    6,5 8,8 9,8 9,6 12,2
2016-17   4,9 7,2 8,2 8,9 10
2017-18 5,2 6,9 9,9 10,7 12,7 8,14

 

Skriftlig fraværsprocent

          Skoleår     1.g 2.g 3.g 1.hf 2.hf
2015-16  1,0  1,7  3,4  2,0  5,3
2016-17 0,9 1,3 3,6 1,8 3,8
2017-18 0,6 0,7 2,9 0,7 2,8

 

Karaktergivning

I Databanken fremgår den gennemsnitslige karaktergivning på Stenhus Gymnasium siden 2005. Både eksamenskarakterer samt årskarakterer fremgår:

Gennemsnitskarakterer (7-trinsskala) fordelt på fag og evalueringsform

Gennemsnitskarakterer (7-trinsskala) fordelt på gymnasial uddannelse, fag og evalueringsform

Fuldførelsestid

I Databanken kan man se den gennemsnitlige studietid for fuldførte samt fuldførelsesprocenten.

Videre uddannelse

I samme Databank kan man ligeledes se overgangstiden til videre uddannelse for tidligere elever. Vælg mellem HF og STX.