Kina

Onsdag den 22. marts 2012 inviede Stenhus Gymnasium og Stenhus Kostskole deres fælles Confucius Classroom.

Åbningen blev fejret med indbudte gæster, blandt andet Holbæks borgmester Søren Kjærsgaard, Gu Hui fra den kinesiske ambassade og repræsentanter fra Undervisningsministeriet.

Efter underholdning ved bl.a. kinesisk-eleverne fra både grundskole og gymnasium var der rundvisning og kinesiske pindemadder.

Stenhus Gymnasiums 2g kinesisk-hold er på studierejse til Kina hvert år og der er genbesøg fra Kina hvert år fra én af vores to venskabsskoler. Hvert år fejres også det kinesiske nytår i samarbejde mellem Stenhus Gymnasium og Stenhus Kostskole.

Kostskolen har gennem flere år undervist grundskole-elever i kinesisk og gymnasiet har tilbudt kinesisk som begyndersprog, og fra skoleåret 2011/2012 kunne man på gymnasiet oprette kinesisk som fortsættersprog som det først gymnasium i Danmark.

Sydafrika

Stenhus Gymnasium har et stærkt internationalt udsyn. Derfor har Stenhus valgt at engagere sig i et af de lande i verden, der er i størst udvikling, nemlig Sydafrika. Et dybere kendskab til Sydafrikas historie, kultur og nuværende udfordringer giver elever på Stenhus Gymnasium en større forståelse for den verden, de er globale borgere i, og forbereder dem på muligheden for et internationalt arbejdsliv. Skolens engagement i Sydafrika rummer både et samarbejde på organisationsniveau med lokale virksomheder og NGO’er, men også et tæt samarbejde med gymnasier i området omkring Cape Town.

Hvert år rejser en 2.g-klasse på studietur til Cape Town. Inden afrejse er de løbende i undervisningen blevet rustet fagligt til mødet med Sydafrika. Igennem besøg på historiske steder som Robben Island og Kap det Gode håb får eleverne en dybere forståelse for den komplekse historie, der har formet det moderne Sydafrika. Besøg hos NGO’er og lokale skoler giver desuden eleverne et unikt indblik i den ulighed og fattigdom, som landet den dag i dag kæmper med. Udover at være en oplevelse for livet, så vender eleverne hjem med nye perspektiver på deres eget land og kultur og med en lyst til at udforske mere af verden.

Parallelt med den årlige studietur rejser en mindre udvalgt gruppe af elever på udveksling til Sydafrika. Her får de mulighed for at bo hos lokale sydafrikanske familier og følge undervisningen på et lokalt gymnasium. Udvekslingseleverne får blandt andet svar på, hvordan det er at gå i skoleuniform, sige ’ms’ og ’mr’ til deres lærere og blive undervist i rugby i idrætstimerne. Udvekslingen er et samarbejde med den ansete Fairmont High School, lige uden for Cape Town, der ligeledes sender deres elever på genbesøg til Danmark. Igennem udvekslingen knyttes bånd for livet både mellem elever og familier.