Bestyrelsens medlemmer

Eksterne medlemmer 

 • Elisabeth Hvas (formand), Vicedirektør for Kommunikation, Rektorsekretariat og Forskningsservice, Roskilde Universitet, repræsentant for de videregående uddannelser
 • Jan Steinicke (næstformand), CEO, Kaiser Sport & Ortopædi (KSO), repræsentant for erhvervslivet
 • Annie Bach, Skoleleder, Svinninge Skole, udpeget af skolelederne i Holbæk Kommune
 • Eva Anker Lund, Kommunalbestyrelsesmedlem i Holbæk, udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen
 • Knud Erik Schack Korsbjerg, Skoleleder, Stenhus Kostskole, udpeget af Stenhus Kostskole

Medarbejderrepræsentanter

 • Jacob Agerbo Møller
 • Jeppe Hammer

Elevrepræsentanter

 • Juliane Riis Schmidt 2.i
 • Maria Rose Reitzel 3.ø

Rektor

 • Per Farbøl

Mødedatoer for 2022

 • Onsdag 16. marts kl. 18.00
 • Onsdag 26. april kl. 18.00
 • Onsdag 1. juni kl. 18.00
 • Torsdag 29. september kl. 18.00
 • Tirsdag 6. december kl. 17.00