Ansvarlig for AT, indhold

IT og AV

ETU

Introduktion af elever

Personaleledelse - herunder afholdelse af MUS

Idrætsdage

Tilstedeværelseskontrol

Kantinen

Udveksling og studierejser

Rejsefonden

Testcenter

Talentum