Ansvarlig for skemaændringer

Eksamensplanlægning

TF-fordeling

Ansvarlig for AT, struktur

Personaleledelse - herunder afholdelse af MUS

Præsentationskurser og brobygning

Store skriftlige opgaver

Skriftlighedsgruppen

Studieretningsskift

Strukturberegninger med PF

Skriftligt arbejde – elevopgaver kradses ind

Kontormøder

Personaleledelse - herunder afholdelse af MUS

Optagelsesprøver

Valgfagsorientering

Introduktion af lærere med FI

Tilstedeværelseskontrol

Studievalg Sjælland og UU

Registrering af arbejde

Studievejledning