Ansvarlig for HF

SSO, NF, KS

Tilstedeværelseskontrol

Parallel undervisning i HF

Team Danmark elever

Personaleledelse - herunder afholdelse af MUS

Elever på kostskolen

Elever med særligt skema

Elever med særlige behov

Klasseskift til HF

Talentarbejde

SPS (elever med særlige behov)

Uddannelse Holbæk med PB