Information, herunder samarbejde med MR, MS, HC

MTU

Studieretningsledelse

Ekskursioner

Personaleledelse - herunder afholdelse af MUS

Introduktion af nye lærere med TU

Ledelsesmøder

MIO

Dialogforum

Elevjubilæer

Lektiecafé

Kontorelever

Trivselsudvalg

Fællestimeudvalg

Studenterfester

Årsplan

SEF

ATU og ATU mini

Efter skole aktiviteter

Elevråd

Pædagogikum