Ansvarlig for IB og kontaktperson til International Baccalaureate Organisation (IBO)
IB udvikling
IB årsplan og budget
IB eksamensplanlægning og afvikling
IB talent (Debate Club, Model United Nations, Public Speaking Competition)
IB studierejse
IB lektiecafé
IB tilstedeværelseskontrol
IB skriftligt arbejde (inkl. mini-Extended Essay og Extended Essay)
IB efteruddannelse (IB workshops)
Personaleledelse - herunder afholdelse af MUS
Markedsføring af IB uddannelsen (skolens hjemmeside, brochurer, facebook, m.m.)
Orientering om Pre-IB og IB uddannelsen, i huset, og ud af huset
Optagelse på Pre-IB og IB (optagelsesprøver, samt optagelsessamtaler)
Orientering af Pre-IB/IB elever og forældre i forhold til skolestart
Vejledning af IB elever i forhold til valg af IB fag og i forhold til videregående uddannelse udenfor Danmark
Uddannelse i Holbæk – med TT
IB Graduation – sidste fredag i maj måned
OD på Stenhus