Karakterer - STX

Der gives karaktere efter 12-tals karakterskalaen flere gange i løbet af skoleåret :

 • Standpunktskarakterer i november til 2g og 3g
 • Standpunktskarakterer i marts til 1g, 2g og 3g
 • Årskarakterer for fag, der afsluttes samme skoleår gives i maj
 • Årskarakterer for øvrige fag gives ultimo juni

Karakterer - HF

På HF-uddannelsen gives IKKE årskarakterer, men vejledende standpunktskarakterer i november og marts. Karaktererne gives individuelt og efter 12-tals karakterskalaen.

HF-elever skal til eksamen i alle fag, bortset fra obligatorisk idræt. Der gives også karakter for den større skriftlige opgave i 3. semester.

Hvad betyder karaktererne?

12-tals skalaen - også kaldet 7-trins-skalaen - består af følgende 7 karakterer. Karakterne 12,10,7,4 og 02 betyder bestået, men karaktererne -3 og 00 betyder ikke bestået.

 • 12 - Den fremragende præstation
  Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler
  Svarer til A på ECTS-skalaen
 • 10 - Den fortrinlige præstation
  Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler
  Svarer til B på ECTS-skalaen
 • 7 - Den gode præstation
  Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler
  Svarer til C på ECTS-skalaen
 • 4 - Den jævne præstation
  Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler
  Svarer til D på ECTS-skalaen
 • 02 - Den tilstrækkelige præstation
  Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål
  Svarer til E på ECTS-skalaen
 • 00 - Den utilstrækkelige præstation
  Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrere en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål
  Svarer til Fx på ECTS-skalaen
 • -3 - Den ringe præstation
  Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation
  Svarer til F på ECTS-skalaen

Eksamen

Du kan læse mere om prøver og eksamen for henholdsvis STX og HF m.m. på disse sider: