Søge ikon

Godt at vide

Mødetid til skriftlige prøver

I kan komme fra kl. 8.00 (musikholdet fra kl. 7.30 da prøven starter kl. 8.00). Alle computere skal være tændte og klar til brug senest kl. 8.30. Hvis computeren ikke virker på dette tidspunkt, må I skrive i hånden. Der vil i lighed med tidligere være mulighed for at printe på skolens printere i hallen. Kl. 8.30 skal alle elever forlade lokalet, så der er ro til at uddele papirer.  Kl. 8.45 skal I gå til jeres pladser i lokalet og blive siddende der. Mellem kl. 8.45 og 9.00 gives diverse instruktioner.

Vær opmærksom på at I flytter plads fra dag til dag. Det betyder, at I skal komme hver dag og sætte computeren op på ny.

Ingen computere må flyttes før alle i lokalet er færdige med deres eksamen. I kan se på storskærmene, hvornår sidste prøve afsluttes i jeres lokale. Forlader I lokalet før tid, må I medtage mad og drikke. Alt andet som fx. computer, mobiltelefon og opgaven skal blive i lokalet.

Forlænget tid

Elever med forlænget tid og lignende sidder så vidt muligt i S3 til alle prøver.

Mobiltelefoner

Lad helst mobiltelefonen blive hjemme. Hvis du alligevel tager den med, så skal alle mobiltelefoner placeres på gulvet ved bordbenet under prøven. De skal være slukkede. De må ikke være i taskerne.

Smartwatches sidestilles med mobiltelefoner og må IKKE anvendes under prøven.

Høretelefoner

Medbring høretelefoner, da din opgave kan indeholde lyd- eller filmfiler.

Toiletbesøg

På hvert bord ligger et ”toilet-kort”. Ræk kortet i vejret når du skal på toilettet, og rejs dig ikke før eksamensvagterne giver lov.

Todelte prøver 

Find de materialer frem du skal bruge efter den første delprøve. Læg dem på gulvet foran forreste bordben. Må først tages op på bordet når tilsynsførende giver lov. Anden delprøve må gerne påbegyndes før kl. 10.00 -, DOG UDEN HJÆLPEMIDLER.
 
Netprøver.dk (bruges kun til eksamen): ALLE eksamensopgaver afvikles som netprøve – dvs. opgaven skal hentes og afleveres i netprøver.dk. Læs vejledningen i lectio.

Vedr. brug af computer

Du må bruge alle faciliteter, som forefindes på computeren, dog må du ikke kunne udveksle oplysninger med andre. Der kan være begrænsninger i visse fag. Dette aftales med faglæreren.  
Chromebook kan ikke anvendes til de skriftlige prøver. Du skal kunne klare dig selv. Vagterne må ikke hjælpe med eventuelle problemer med tekstbehandlingen. Du skal selv kunne gemme/kopiere/tage back-up.  Under prøverne skal du huske jævnligt at gemme din besvarelse. Sørg for at alle opdateringer (windows, officepakken m.m.) er installerede på forhånd. Det gøres ved at du DAGEN FØR genstarter din computer. Ved egentligt havari så som strømsvigt eller lignende kan det blive nødvendigt at fortsætte prøven med håndskrift! Der kan ikke påregnes ekstra tid.

HUSK: Oplad, genstart og opdater din computer hjemmefra, så alle programmer er opdaterede.

 • Profile subjects: Global Politics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Economics HL/SL or History HL/SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 137 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Global Studies
 • Global Studies + Communication Studies
 • Global Studies + Cultural Encounters
 • European Studies
 • Human Rights
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Relations
 • International Studies
 • International Development Studies
 • Journalism
 • International Law
 • Social Entrepreneurship & Management
 • World Studies
 • Profile subject: Visual Arts HL or Film HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL or Business Management HL/SL; Biology or ESS or Physics; Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 90 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Animation
 • Architecture
 • Art History
 • Designer
 • Design Culture
 • Digital Design
 • Event Management
 • Film & Media Studies
 • Film & TV Production
 • Musical Therapy
 • Music Production
 • Performance Design
 • Theatre & Drama Studies
 • Theatre Management
 • Visual Communication
 • Profile subjects: Biology HL, Chemistry SL, Mathematics Analysis & Approaches HL.
 • Core subjects: English A or English B, Danish A or Danish B or Other Language, Global Politics HL/SL, Psychology HL/SL, or Business Management HL/SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 133 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Agrobiology
 • Biochemistry
 • Biomedicine
 • Dentistry
 • Environmental Risk
 • Global Nutrition & Health
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • Mathematics
 • Mathematics & Economics
 • Medicine
 • Medicinal Biology
 • Molecular Medicine
 • Molecular Biology
 • Nutritional Studies
 • Veterinary Medicine
 • Profile subjects: Physics HL/SL, Chemistry HL/SL, Mathematics Analysis & Approaches HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Danish A or Danish B or Other Language; Business Management HL/SL or Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 214 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Applied Industrial Electronics
 • Artificial Intelligence & Design
 • Civil Engineering
 • Computer Science
 • Digital Technology
 • Electronics & IT
 • Informatics
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • General Engineering
 • Global Management & Manufacturing Engineering
 • Manufacturing & Operations Engineering
 • Mathematical Computer Modelling
 • Nanoscience
 • Robot Technology
 • Software Engineering
 • Profile subjects: English A or B HL, Danish A or B HL, a third language, History HL/SL
 • Core subjects: Mathematics Applications & Interpretation SL, Biology SL or ESS SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Anthropology
 • Business, Language, and Culture
 • Communication & Digital Media
 • European Studies
 • Export & Technology
 • Intercultural Market Communication
 • International Bachelor in Humanities
 • International Bachelor in Social Sciences
 • International Studies
 • Journalism
 • Language & Business
 • Language & International Studies
 • Language Officer
 • Psychology
 • Rhetoric & Communication
 • Profile subjects: Business Management HL, Economics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL, Mathematics Applications & Interpretation SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 93 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Business Administration & Digital Management
 • Business Administration & Service Management
 • Business Administration & Sociology
 • Business & Management
 • European Business
 • Financial Controller
 • Global Business Informatics
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Business
 • International Business & Politics
 • International Shipping & Trade
 • Leisure Management
 • Value Chain Management
 • Profile subjects: Psychology HL, Biology SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; History HL/SL or Economics HL/SL; Danish A or Danish B or Other Language; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Psychology
 • Human Resource Management
 • Management Studies
 • Cognition Studies
 • Cognition & Communication
 • Educational Management
 • Health Studies
 • Anthropology
 • Sociology
 • Social Work
 • Work Life Studies

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).