Godt at vide vedrørende skriftlig eksamen og årsprøve

Mødetid

I kan komme fra kl. 8.00 (musikholdet fra kl. 7.30 da prøven starter kl. 8.00). Alle computere skal være tændte og klar til brug senest kl. 8.30. Hvis computeren ikke virker på dette tidspunkt, må I skrive i hånden. Der vil i lighed med tidligere være mulighed for at printe på skolens printere i hallen.
 
Kl. 8.30 skal alle elever forlade lokalet, så der er ro til at uddele papirer.  Kl. 8.45 skal I gå til jeres pladser i lokalet og blive siddende der.
 
Vær opmærksom på at I flytter plads fra dag til dag. Det betyder, at I skal komme hver dag og sætte computeren op på ny.
 
Ingen computere må flyttes før alle i lokalet er færdige med deres eksamen. I kan se på storskærmene, hvornår sidste prøve afsluttes i jeres lokale. Forlader I lokalet før tid, må I medtage mad og drikke. Alt andet som fx. computer, mobiltelefon og opgaven skal blive i lokalet.

Forlænget tid

Elever med forlænget tid og lignende sidder så vidt muligt i S3 til alle prøver.

Mobiltelefoner

Lad helst mobiltelefonen blive hjemme. Hvis du alligevel tager den med, så skal alle mobiltelefoner placeres på gulvet ved bordbenet under prøven. De skal være slukkede. De må ikke være i taskerne.

Høretelefoner

Medbring høretelefoner, da din opgave kan indeholde lyd- eller filmfiler.

Toiletbesøg

På hvert bord ligger et ”toilet-kort”. Ræk kortet i vejret når du skal på toilettet, og rejs dig ikke før eksamensvagterne giver lov.

Todelte prøver 

Find de materialer frem du skal bruge efter den første delprøve. Læg dem på gulvet foran forreste bordben. Må først tages op på bordet når tilsynsførende giver lov. Anden delprøve må gerne påbegyndes før kl. 10.00 -, DOG UDEN HJÆLPEMIDLER.
 
Netprøver.dk (bruges kun til eksamen): ALLE eksamensopgaver afvikles som netprøve – dvs. opgaven skal hentes og afleveres i netprøver.dk. Læs vejledningen i lectio.

Vedr. brug af computer

Du må bruge alle faciliteter, som forefindes på computeren, dog må du ikke kunne udveksle oplysninger med andre. Der kan være begrænsninger i visse fag. Dette aftales med faglæreren.
 
Chromebook kan ikke anvendes til de skriftlige prøver.
 
Du skal kunne klare dig selv. Vagterne må ikke hjælpe med eventuelle problemer med tekstbehandlingen. Du skal selv kunne gemme/kopiere/tage back-up.  Under prøverne skal du huske jævnligt at gemme din besvarelse.
 
Sørg for at alle opdateringer (windows, officepakken m.m.) er installerede på forhånd. Det gøres ved at du DAGEN FØR genstarter din computer. 
 
Ved egentligt havari så som strømsvigt eller lignende kan det blive nødvendigt at fortsætte prøven med håndskrift! Der kan ikke påregnes ekstra tid.