Hvordan undgår man e-mails sendes til forkert modtager

Kryptering af e-mails

Datatilsynets spørgsmål i forbindelse med tilsyn

Det europæiske databeskyttelsesråd - tidligere artikel 29-gruppen

Center for cybersikkerhed
Her omtales alt vedrørende it-sikkerhed b.l.a. forebyggelse af D-dos-angreb, logning

Rådet for digital sikkerhed

Her kan findes forskelligt læringsmateriale, udprints mv. eks.

Til undervisningspersonale
Til administrativt personale

Erhvervsstyrelsen

Har du lyst til at teste din egen viden, kan du prøve det her...