Søge ikon

Intro virtuelt

INTRO – virtuelt forløb

På denne side kan du findes links til materiale, der er velegnet i forbindelse med intro-forløb for 8. klasse. Materialet er offentligt tilgængeligt og må bruges i alle relevante sammenhænge. Du kan bruge enkelte dele eller det hele i et samlet forløb. Vi har valgt at lægge det frem i en anbefalet rækkefølge, men der kan byttes om på de enkelte dele helt som det passer dig.

Virtuelt intro-forløb

1. Introduktion til skolen

Video med billeder og ord, der giver et indtryk af skolens hverdag og værdier. Der er ingen tale, men underlægningsmusik. 

Link: Introduktion til skolen. Filmen varer 2.00 minutter.

2. Rundvisning

Vores to lektiehjælpere Karoline og Rune, der begge er tidligere elever på skolen, viser rundt og fortæller om lokaler og aktiviteter. Tale og underlægningsmusik.

Link: Rundvisning. Filmen varer 6.27 minutter

3. Vores uddannelser: STX & HF

Vi udbyder 3 ungdomsuddannelser: STX, HF og den internationale IB.

STX: Du starter på et fælles grundforløb, der varer indtil november. Herefter starter studieretningsforløbet, der varer frem til du bliver student. Vi har 12 forskellige studieretninger, opdelt i 4 grupper: De naturvidenskabelige studieretninger, de samfundsvidenskabelige studieretninger, de sproglige studieretninger og de kunstneriske studieretninger med musik. 

HF: Efter første år vælges mellem 4 forskellige fagpakker, der på andet år er med til at målrette uddannelsen i 4 forskellige retninger:  

 • Individ og samfund
 • Krop og samfund
 • Sundhed
 • Handel og erhverv

Du kan læse mere om STX og HF på vores hjemmeside, hvor alle informationer om studieretninger, fagpakker, fag og valgfag m.m. fremgår. Her kan du høre elever fra alle 3 uddannelser fortælle om, hvorfor de har valgt lige netop, som de har gjort.

Link: Vores uddannelser. Filmen varer 6.39 minutter og omhandler både STX, HF og IB.

4. IB

Præsentation af skolens IB-uddannelsen. IB-uddannelsen er 2-årig, men kræver at man enten har gennemført første år på STX eller HF eller den særlige 1-årige Pre-IB, som Stenhus Gymnasium også tilbyder. Forløbet er derfor typisk 1 år med Pre-IB og herefter den 2-årige IB-uddannelse.

Uddannelsen er på engelsk og tiltrækker både udenlandske elever samt danske elever, der ønsker en international uddannelse.

IB-uddannelsen er sammensat af fag fra 6 forskellige områder, der på Stenhus Gymnasium sammensættes til 7 særlige profiler:

1. IB Business
2. IB Global 
3. IB Creative 
4. IB Medicine 
5. IB Engineering 
6. IB Psychology 
7. IB Language, Culture, Communication 

Link: IB. Filmen varer 4.10 minutter. Filmen er på engelsk med engelsk tekst.

5. At være elev

Ét er jo fagene og valg af uddannelse – men hvordan er det at være elev på Stenhus Gymnasium?

Vores to tidligere elever Rune og ….. fortæller her om hverdagen, lektierne, aktiviteterne efter skoletid, det sociale liv, festerne, sammenholdet og alt det andet, der hører med til at være elev på Stenhus Gymnasium

Link: At være elev. Filmen varer 7.52 minutter

6. At være elev på IB

Karoline, tidligere elev på IB-uddannelsen, fortæller sammen med andre elever om det at være elev på den engelsksprogede IB-uddannelse. Filmen er med engelsk tale.

Link: At være elev på IB. Filmen varer 4.10 minutter

Mere information

Ønskes yderligere information om Stenhus Gymnasium og vores 3 uddannelser, så er der følgende muligheder:

Folder

Hvert år laver vi en folder, der indeholder aktuel information om udbuddet af studieretninger (STX) og fagpakker (HF).

Hjemmesiden

På vores hjemmeside kan du finde masser af information om vores 3 uddannelser: STX, HF og IB samt om de særlige forløb på Drama College og Sports College. Bevæg dig rundt via menubjælken – eller brug søgefeltet og genvejene i bunden af hjemmesiden: www.stenhus-gym.dk 

Sociale medier

Du kan også finde Stenhus Gymnasium på både Instagram og Facebook. Følg os – så ved du, hvad der sker 🙂

Adgangskortet

Hvis du er nysgerrig efter, hvad man kan blive, hvis man tager en bestemt ungdomsuddannelse, kan du på Adgangskortet.dk taste dit valg af uddannelse ind og se, hvor mange uddannelser du efterfølgende har mulighed for at søge ind på. Du kan også her ændre i fagenes niveau og se, hvad f.eks. en ændring fra  matematik C til matematik B betyder for uddannelsesmulighederne. Optagelse på en uddannelse afhænger dog oftest også af optagelseskvotienter.

Kontakt os

Hvis du vil kontakte os, så ring til skolens hovednummer 59 43 64 65 eller skriv til vores mail-adresse: kontakt@stenhus-gym.dk

 • Profile subjects: Global Politics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Economics HL/SL or History HL/SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 137 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Global Studies
 • Global Studies + Communication Studies
 • Global Studies + Cultural Encounters
 • European Studies
 • Human Rights
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Relations
 • International Studies
 • International Development Studies
 • Journalism
 • International Law
 • Social Entrepreneurship & Management
 • World Studies
 • Profile subject: Visual Arts HL or Film HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL or Business Management HL/SL; Biology or ESS or Physics; Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 90 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Animation
 • Architecture
 • Art History
 • Designer
 • Design Culture
 • Digital Design
 • Event Management
 • Film & Media Studies
 • Film & TV Production
 • Musical Therapy
 • Music Production
 • Performance Design
 • Theatre & Drama Studies
 • Theatre Management
 • Visual Communication
 • Profile subjects: Biology HL, Chemistry SL, Mathematics Analysis & Approaches HL.
 • Core subjects: English A or English B, Danish A or Danish B or Other Language, Global Politics HL/SL, Psychology HL/SL, or Business Management HL/SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 133 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Agrobiology
 • Biochemistry
 • Biomedicine
 • Dentistry
 • Environmental Risk
 • Global Nutrition & Health
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • Mathematics
 • Mathematics & Economics
 • Medicine
 • Medicinal Biology
 • Molecular Medicine
 • Molecular Biology
 • Nutritional Studies
 • Veterinary Medicine
 • Profile subjects: Physics HL/SL, Chemistry HL/SL, Mathematics Analysis & Approaches HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Danish A or Danish B or Other Language; Business Management HL/SL or Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 214 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Applied Industrial Electronics
 • Artificial Intelligence & Design
 • Civil Engineering
 • Computer Science
 • Digital Technology
 • Electronics & IT
 • Informatics
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • General Engineering
 • Global Management & Manufacturing Engineering
 • Manufacturing & Operations Engineering
 • Mathematical Computer Modelling
 • Nanoscience
 • Robot Technology
 • Software Engineering
 • Profile subjects: English A or B HL, Danish A or B HL, a third language, History HL/SL
 • Core subjects: Mathematics Applications & Interpretation SL, Biology SL or ESS SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Anthropology
 • Business, Language, and Culture
 • Communication & Digital Media
 • European Studies
 • Export & Technology
 • Intercultural Market Communication
 • International Bachelor in Humanities
 • International Bachelor in Social Sciences
 • International Studies
 • Journalism
 • Language & Business
 • Language & International Studies
 • Language Officer
 • Psychology
 • Rhetoric & Communication
 • Profile subjects: Business Management HL, Economics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL, Mathematics Applications & Interpretation SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 93 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Business Administration & Digital Management
 • Business Administration & Service Management
 • Business Administration & Sociology
 • Business & Management
 • European Business
 • Financial Controller
 • Global Business Informatics
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Business
 • International Business & Politics
 • International Shipping & Trade
 • Leisure Management
 • Value Chain Management
 • Profile subjects: Psychology HL, Biology SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; History HL/SL or Economics HL/SL; Danish A or Danish B or Other Language; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Psychology
 • Human Resource Management
 • Management Studies
 • Cognition Studies
 • Cognition & Communication
 • Educational Management
 • Health Studies
 • Anthropology
 • Sociology
 • Social Work
 • Work Life Studies

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).