Åbent Hus 2022

Åbent Hus 2022 afholdtes virtuelt mandag den 31. januar 2022 kl. 19-21. Se videoer fra aftenen - og se f.eks. også den engelsksprogede video med særligt fokus på Pre-IB og IB uddannelsen. 

Besøg skolen

Hvis du gerne vil se skolen og have en lille rundvisning, inden du beslutter dig for valg af ungdomsuddannelse, så kontakt os endelig på 59 43 64 65 eller kontakt@stenhus-gym.dk. Angiv gerne, om der er en bestemt uddannelse du er interesseret i :-)

Folder 2022/23

Download vores folder 2022/23 med information om STX, HF og IB ved start i august 2022.  

Online

Besøg skolen virtuelt i denne Stenhus-rundvisning ved Rune og Karoline eller via vores interaktive rundvisning. Du kan også høre studievejleder Christina Green fortælle om STX og studievejleder Sune Refsgaard fortælle om HF. Endelig præsenteres IB-uddannelsen i denne engelsksprogede video.

Hjemmeside

Brug vores hjemmeside til at læse mere om vores 3 uddannelser: STX, HF og IB. Du kan også her finde information om vores særlige tilbud: Drama College samt Sports College med 5 forskellige sportsdiscipliner.

Åbent Hus 2021

Åbent Hus 2021 blev afholdt virtuelt på grund af corona-nedlukning. Læs mere om VIRTUELT Åbent Hus 2021 og gense evt. vores live-udsendelser.

Åbent Hus 2020

I 2020 holdt vi Åbent Hus - FYSISK - mandag den 27. januar 2020 for alle interesserede  - både for de unge, der snart skal vælge uddannelse og for deres forældre. Arrangementet var rigtigt godt besøgt, idet omkring 550 personer lagde vejen forbi.

Aftenens program indledtes med velkomst af rektor Per Farbøl samt et par flotte musiknumre fra teaterkoncerten $even$ins, der havde haft premiere i weekenden inden. Efter endnu et par ord fra rektor fulgt at en opfordring om at benytte sig af chancen for en rundvisning ved aftenenes elev-guider, var der åbent i standene rundt om på skolen. 

Cirka 80 ansatte og omkring 160 elever deltog og havde travlt med at informere om vores 3 uddannelser: STX, HF og den internationale IB-uddannelse - samt om fag, studieretninger, fagpakker, Sports College, Drama College og dagligdagen på Stenhus! Der var åbent til både klasseværelser og faglokaler m.m., så der var rig muligheder for at få et grundigt kig på skolens fysiske rammer.

Skolens altid hjælpsomme lektiehjælpere bød på kaffe/the og kage for enden af 100 meter-gangen, hvor også elevernes frivillige aktiviteter som Klima-klubben, Politisk Samling, Operation Dagsværk, SEF (elevernes festudvalg) samt elevrådet holdt til.

 Vi ser frem til at kunne vende tilbage til denne form for åbent hus i fremtiden - men i både 2021 og 2022 måtte vi aht. corona-situationen afholde Åbent Hus virtuelt.