Religion indgår i en obligatorisk faggruppe - der hedder kultur- og samfundsfaggruppen - sammen med fagene historie og samfundsfag. Det betyder at fagene arbejder tværfagligt i perioder og til andre tider arbejder som selvstændige fag. Faggruppen har tilsammen 4 undervisningstimer i 1. og 2. semester og 8 timer i 3. og 4. semester. Religion kan vælges på B-niveau i 2. HF.

Hvad er formålet med religionsfaget?

Ved at få viden om og forståelse for religionerne, kan man sætte sig ind i den betydning, de har haft og har for det enkelte individ, for grupper og for samfundet. På den måde skabes et fundament for selvstændig stillingtagen og aktiv deltagelse i et moderne, flerkulturelt og demokratisk samfund.

Hvilke emner arbejder man med i religion?

Kristendom; hvordan opstod den? Hvordan udviklede den sig? Hvilken betydning har den haft for den enkelte og for samfundet igennem historien? Har den ideer tilfælles med andre religioner? Hvilke etiske synspunkter ligger i kristendommen?

For at få svar på disse og mange flere spørgsmål arbejder vi med tekster fra bibelen, med moderne tekster om kristne synspunkter, med religionskritiske tekster, med informationer fra Internettet, opslagsværker, billedstof og meget mere.

Islam samt endnu en verdensreligion gennemgås på tilsvarende vis.

Et emne af etisk eller religionsfilosofisk art eller en selvvalgt religion.

Hvordan arbejder man i religion?

Undervisningen foregår som en vekslen mellem lærerstyret klasseundervisning og forskellige former for gruppearbejde. Også mere selvstændige projekter er en velegnet arbejdsform - især i slutningen af forløbet. Desuden ekskursioner og feltarbejde for at undersøge religiøse bygninger eller besøge religiøse grupper.

Religion er meget velegnet til samarbejde med andre fag.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve i faggruppen - altså sammen med fagene historie og samfundsfag. Prøven er mundtlig. Eleven skal forklare om et fra undervisningen kendt tema. Der udleveres 4- 6 sider bilagsmateriale. Eleven udarbejder i forberedelsestiden et skriftligt oplæg, der fremlægges under eksaminationen.

Læs meget mere om religion på EMU, Danmarks Undervisningsportal.