Information kan vælges som valgfag på HF på C-niveau.

Denne side udbygges med mere information i løbet af efteråret 2020.