Information kan vælges som valgfag på HF på C-niveau og indgår desuden i fagpakken Teknologi og medier på HF.

Denne side udbygges med mere information i løbet af efteråret 2020.

Læs mere om faget informatik på fagets side hos Center for Computational Thinking and Design.