Faget fysik handler om alt fra atomer og naturens mindste byggesten til Universet som helhed. Fysik er et middel til at forstå verden omkring os - lige fra dagligdags teknik som hvordan virker en kaffemaskine, til de nyeste opfindelser med brug af nanoteknologi, og fra kroppens virkemåde som for eksempel hvordan fungerer øjet og øret, til naturfænomener som årstiderne og sol- og måneformørkelser. Fysik handler om at observere, beskrive og forklare fænomener.

Fysik C arbejder med følgende faglige kerneområder

  • Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede
  • Energi
  • Lyd og lys (bølger)