Filosofi betyder egentlig "kærlighed til visdom", og for 2500 år siden dækkede det alt, hvad mennesket vidste om sin omverden og sig selv. Efterhånden skilte de enkelte fag sig ud som selvstændige, f.eks. matematik, fysik, sprog og litteratur. Tilbage står filosofi som et samlende fag, hvor man undrer sig og stiller spørgsmål ved snart sagt alt mellem himmel og jord.

Fra etik

 • Hvad er det der gør, at vi finder nogle handlinger moralsk gode og nogle onde? Er det motiverne til handlingen, eller er det handlingens konsekvenser (følger)?
 • Hvordan skal man forholde sig til aktiv dødshjælp?
 • Kan et samfund tillade sig at anvende dødsstraf?
 • Er det problemfrit at tillade fri abort?
 • Er der grænser for, hvad genteknologien bør beskæftige sig med?
 • Hvad er ondskab?

Fra erkendelsesteori

 • Findes der en bestemt sandhed, eller skaber hvert enkelt menneske sin egen sandhed, lige som forskellige kulturer har (nogle) forskellige værdier?
 • Hvad vil det egentlig sige at vide noget?
 • Og et stort spørgsmål: Eksisterer Gud?

Fra videnskabsteori

 • Hvilke metoder bruger mennesket til at skaffe sig ny viden? Er det som biologen og fysikeren, der eksperimenterer og indsamler en mængde data om naturen?
 • Eller er det som f.eks. matematikeren, der kan sidde på sit værelse og med sin fornuft udtænker nye teorier?
 • Og hvad skal der til, for at vi vil godkende en ny teori om f.eks. universets skabelse?

Fra samfundsfilosofi

 • Er det rimeligt, at man har bestemte rettigheder, bare fordi man er et menneske?
 • Er det noget, man skal kæmpe for?
 • Og har samfundet pligt til at passe sine svageste, selv om det måske svækker samfundet så meget, at det bryder sammen?

Undervisningen

Filosoffernes tekster er i centrum med en kritisk tekstlæsning; men også andre typer af materiale kan blive inddraget i timerne. Her gennemgår vi forskellige synspunkter med vægt på argumenterne bag. Og "det synes jeg virkelig" er sjældent et tilstrækkeligt argument. Vi skal lytte til andres meninger; dels ved at gennemgå de filosofiske tekster, dels ved at lytte til hinanden. På den måde får man ganske vist sjældent et helt klart, objektivt svar - til gengæld får man en klarere fornemmelse af problemet og ens egen holdning.

Læs meget mere om filosofi på EMU, Danmarks Undervisningsportal.