Erhvervsøkonomi kan vælges som valgfag på c-niveau. Faget sigter imod at give en bred introduktion til hele det erhvervsøkonomiske fagområde. Undervisningen er bygget op, så den består af både en teoretisk del og en del, hvor vi kigger på konkrete virksomheder. Teori og praksis hænger sammen. I forbindelse med undervisningen tager vi på virksomhedsbesøg og får besøg af gæsteundervisere fra erhvervslivet.

Faget består af følgende hovedområder

  • Markedsføring: Handler om hvordan virksomheden får markedsført sit produkt, og hvordan virksomheden når ud til sin målgruppe.
  • Regnskab: Vi ser på, hvordan virksomheden opstiller sit regnskab. Målet er, at du skal kunne analysere et virksomhedsregnskab og kunne vurdere hvordan det går for virksomheden.
  • Strategi: Strategi handler om konkurrencen imellem virksomhederne. Vi undersøger konkurrencen i forskellige brancher f.eks vindmøllebranchen eller rejsebranchen.
  • Organisation og ledelse: Handler om hvordan virksomheden er organiseret, hvilken personalepolitik den fører og hvordan den ledes.
  • Iværksætteri: Hvordan er det at starte egen virksomhed ? Det ser vi på i undervisningen. En opgave kunne gå ud på at lave en forretningsplan og opstille et budget for en virksomhed som du/holdet kunne tænke sig at starte. I nogle år har vi deltaget i en iværksætterkonkurrence sammen med andre erhvervsøkonomihold i landet.

I faget arbejder vi også med hvordan omgivelserne herunder globaliseringen og EU påvirker erhvervslivet.

Læs meget mere om erhvervsøkonomi på EMU, Danmarks Undervisningsportal.