I visse situationer vil du skulle til optagelsesprøve, inden du kan blive optaget på din ønskede ungdomsuddannelse. Optagelsesprøverne er indført med gymnasiereformen. Det fremgår nedenfor under prøvedatoerne, hvem der skal til prøve. 

Optagelsesprøven er en centralt stillet skriftlig prøve fra Undervisningsministeriet af 4 timers varighed i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Prøven afvikles i Netprøver.dk efter en proces, der svarer til afvikling af de skriftlige prøver på de gymnasiale uddannelser. Prøven afvikles over hele landet, og prøvens indhold er ligeledes det samme på alle skoler - hvad enten du søger optagelse på STX eller HF.

Datoer for afholdelse af optagelsesprøven 2022

Der afholdes fire optagelsesprøver:

27. april 2022 kl. 10 – 14

Denne prøve er bl.a. for ansøgere fra prøvefrie skoler, ansøgere der ikke har 2. fremmedsprog og ansøgere, der har søgt for sent.

17. juni 2022 kl. 10 – 14

Denne prøve er for ansøgere, som er vurderet ikke-uddannelsesparate, ansøgere der var syge ved optagelsesprøven den 27. april og ansøgere som ikke bestod optagelsesprøven den 27. april og som vil benytte muligheden for at aflægge 2. prøveforsøg.

27. juni 2022 kl. 10 – 14

Denne prøve er bl.a. for ansøgere, der er vurderet uddannelsesparate men ikke består folkeskolens afgangseksamen og ansøgere som ikke får et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i de lovbundne prøver.

3. august 2022 kl. 10 – 14

Denne prøve er en sygeprøve ift. prøven den 17. juni og den 27. juni.