Fagene præsenterer hver deres særfaglige elementer og emner, men undervejs undervises der også i fællesfaglige forløb, hvor alle tre fag beskæftiger sig med det sammen naturvidenskabelige emne. Dette kunne fx være ”vand”, hvor alle tre fag kan bidrage til at give en større forståelse for det aktuelle emne.

NF afsluttes efter 1. år. Som HF elev får man hermed en kort og anvendelsesorienteret undervisning i de tre naturvidenskabelig fag, men skal kun til én fælles eksamen.