Faget matematik er et vigtigt redskab inden for mange områder heriblandt naturvidenskab, teknologi, medicin, økonomi og samfundsvidenskab. Matematikken gør os i stand til at forstå mange forhold i verden omkring os – også i dagligdagen spiller matematikken en væsentlig rolle. Forståelsen af matematik udgør især en betydelig rolle i tilegnelsen af de naturvidenskabelige fags indhold.

I matematikundervisningen lægges der stor vægt på løsning af opgaver, da dette er en afgørende støtte for tilegnelsen af matematiske begreber og metoder.

Matematik C er obligatorisk på HF, og matematik B kan vælges som valgfag. På HF kan der ikke vælges matematik på A-niveau.