MIT HJERTES INDVANDRER
Jeg mødte dig som en fremmed
men fandt ud af at du kendte mig 
bedre end jeg selv

Benny Andersen

Introduktionsforløb på HF

Introduktionsforløbet er et tværfagligt forløb, der skal hjælpe eleven med overgangen fra folkeskolen til HF. I dansk introduceres eleven til mundtlig og skriftlig fremstilling, bl.a. et skriftligt basisskrivekursus. Forskellige mundtlige og skriftlige færdigheder screenes. Kurset varer ca. en måned.

Mundtlig dansk

  • Litteratur. Hvis du elsker at analysere og tolke noveller, digte, drama, romaner, kan du glæde dig til nogle spændende år i gymnasiet. Både den helt nye, men også den ældre klassiske, danske litteratur, få nordiske og og få udenlandske forfattere er emnet i danskundervisningen. Du vil få indsigt i og viden om udvalgte ældre perioders levevis, normer og værdier og lære at se forskelle og ligheder og udvikling i de litteraturen.
  • Det danske sprog. Det danske sprog sættes i fokus i det nye gymnasium. Vi skal arbejde med de store og små linier i sproget. Både sprogets opbygning , historie, korrekthed, billedsprog, og dialekter vil vi sætte fokus på.
  • Massekommunikation. Er du vild med at analysere film, diskutere og fortolke et afsnit af fx" Krøniken" i tv, tiltaler symbolsproget i reklamer dig, så har du en chance for at få opfyldt dine ønsker i løbet af de kommende gymnasieår.

Skriftlig dansk

Danske stile. Du skal skrive et større antal stile. Det kan være et digt, et essay, en analyse af en novelle. Frem for alt er det vigtigt at du lærer at skrive i et personligt, korrekt og nuanceret sprog.

Større opgaver

Du skal alene eller i grupper skrive flere større opgaver. Fx kan opgaven i 1h skrives i faget dansk eller i både dansk og historie. Du skal lære hvordan en stor opgave skrives, fx problemformulering, disponering, analyse, tolkning, diskussion og perspektivering. Din opgave bliver bedre, jo højere niveau du behersker fagligt.

Eksamensopgaver

Før du skal til skriftlig eksamen, får du mulighed for at øve dig på en årsprøve og på en terminsstil.

Læs meget mere om dansk på EMU, Danmarks Undervisningsportal.