Fagpakken Teknologi og medier er for dig, som er interesseret i webdesign, multimediedesign og kommunikation og ser et arbejde indenfor f.eks. TV- og medietilrettelæggelse som en mulighed. Ud over de generelle kompetencer ved en HF-eksamen bliver du gennem fagene mediefag og informatik klædt på til at kunne forstå IT, kommunikation og branding.

Fagpakkens udgangspunkt er en nysgerrighed for hvordan mennesket og IT baserede medier gensidigt påvirker hinanden.

Mediefag arbejder med levende billeder og lyd fra film, TV og andre platforme. Faget er et praktisk og teoretisk anlagt fag. Informatik arbejder bla. med brugerfladen mellem menneske og computer, brugsmønstre, programmering og innovation.

I forbindelse med arbejdet med mediedesign vil fagene have fælles berøringsflader i form af brugen af levende billeder og lyd i forskellige formater. Kommunikation på forskellige platforme udgør en væsentlig del af det fælles faglige forløb, hvor vi beskæftiger os med hvordan firmaer, politikere og private benytter hverdagens kommunikationsplatforme.

Udadvendte aktiviteter er en integreret del af fagpakken og kunne f.eks. være besøg hos it-virksomheder, reklame- og kommunikationsbureauer, uddannelsesinstitutioner, politikere og deres kampagner.

Valg af denne fagpakke forudsætter, at du har valgt mediefag C i 1.hf.

Se på Adgangskortet.dk hvilke uddannelser denne fagpakke giver adgang til.