Fagpakken Sundhed henvender sig til dig, der overvejer at tage en videregående uddannelse, der er rettet mod arbejde i spændingsfeltet mellem menneske og sundhed. Det kunne eksempelvis være professionsuddannelsen til sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, bioanalytiker, diætist eller andre lignende uddannelser som sosu-assistent og laborant, hvor mennesket er i centrum.

Udgangspunktet for fagpakken er en nysgerrighed på menneskets psyke og biologi og hvordan sundhed og sygdom påvirker individet. De to bærende fag i fagpakken er biologi og psykologi. Undervisningen vil blandt andet have fælles undervisningsforløb mellem de to fag inden for temaerne arv og miljø; afhængighed; og mennesket i balance. Vi vil fx undersøge spørgsmål som: Er der nogen mennesker som har lettere ved at blive afhængige end andre? Hvad sker der i kroppen, når man bliver stresset? Og hvordan kan man håndtere stress?

Endelig vil fagpakken lægge op til udadvendte aktiviteter som ekskursioner, og til at vi i timerne får besøg af forskere samt sundhedsfaglige professionelle.

Se på Adgangskortet.dk hvilke uddannelser denne fagpakke giver adgang til.