Fagpakken Krop og samfund henvender sig især til dig, som overvejer at blive eksempelvis lærer, politibetjent eller andre videregående uddannelser, hvor idræt, krop og samfund er i fokus.

Fagene i fagpakken vil arbejde sammen gennem fælles forløb om danskernes sundhed samt krop og identitet. Her kan fagene eksempelvis give forskellige svar og vinkler på vores forhold til kroppen, hvad sundhed er og hvordan vi som samfund bliver sunde.

Undervisningen i samfundsfag fokuserer på spørgsmål som: Hvordan fungerer vores demokrati? Hvad er rimeligt og retfærdigt i samfundet? Hvordan kan vi rette op på det, der ikke fungerer i samfundet?

I idræt vil det gennemgående fokus være at give dig en grundlæggende styrke-, kondition- og koordinationstræning. Du vil også få mulighed for selv at planlægge og gennemføre små undervisningssekvenser i de forskellige idrætsdiscipliner. Endelig vil undervisningen give teoretiske vinkler på sundhed og kroppen.

Udadvendte aktiviteter er en integreret del af fagpakken. Det kunne eksempelvis være besøg på politiskolen og i Folketinget eller være andre aktiviteter af relevans for fagpakken.

Valg af denne fagpakke forudsætter, at du har valgt idræt C i 1.hf.

Se på Adgangskortet.dk hvilke uddannelser denne fagpakke giver adgang til.