Fagpakken Individ og samfund henvender sig til dig, der overvejer at tage en videregående uddannelse, der er rettet mod arbejde i krydsfeltet mellem menneske og samfund. Det kunne eksempelvis være professionsuddannelsen til socialrådgiver, pædagog, lærer eller andre lignende uddannelser, hvor mennesket er i centrum.

Udgangspunktet for fagpakken er en nysgerrighed på, hvordan mennesket forholder sig til sine omgivelser, og hvordan samfundets rammer påvirker det enkelte individ. De to bærende fag i fagpakken er samfundsfag og psykologi. Fagene vil give perspektiver på, hvordan det enkelte menneske påvirkes af samfundet, og hvordan vi som samfund kan skabe de bedst mulige forudsætninger for de enkelte individer. Undervisningen vil blandt andet tage afsæt i fælles undervisningsforløb mellem psykologi og samfundsfag inden for temaer som ulighed & mønsterbrud, ungdom i senmoderniteten, kriminalitet & bandekrig samt kulturmøder i Danmark. Undervisningen vil vende spørgsmål som, hvorfor nogle klarer sig godt karrieremæssigt og socialt på trods af omsorgssvigt i barndommen? Hvordan er det at være ung i dagens Danmark sammenlignet med tidligere tider? Og hvad er det der gør, at det er svært ikke at følge gruppen, selv om man er overbevist om, at gruppen tager fejl?

Endelig vil fagpakken lægge op til udadvendte aktiviteter som ekskursioner. Det kunne eksempelvis være besøg hos offentlige institutioner eller virksomheder og møder med socialt udsatte eller andre på kanten af samfundet vil også være oplagt.

Se på Adgangskortet.dk hvilke uddannelser denne fagpakke giver adgang til.