Personoplysninger

Forældreoplysninger

Det er nødvendigt med oplysninger på mindst én forælder/værge

Uddannelse & motivationF.eks. hvis du har gået på en kreativ efterskole, til dans, sang, drama eller andet relevant for din ansøgning. OBS: Der må ikke indgå fortrolige og følsomme oplysninger som cpr-nummer.
Beskriv hvorfor du ønsker at begynde på Holbæk Drama College
Har du evt. erfaring med teaterforestillinger?

Stenhus Kostskole

Se evt. mere om Stenhus Kostskole på www.stenhus.dk.Samtykke

I forbindelse med din ansøgning om optagelse på Drama College ved Stenhus Gymnasium indsamler skolen oplysninger om dig, der kan være følsomme, f.eks. i udtalelser du vedlægger som bilag eller i din motivationsbeskrivelse. Vi beder om oplysningerne for at kunne give dig den bedst mulige oplevelse på Drama College og for at kunne danne os et bedre indtryk af dig. Jeg er bekendt med, at det er frivilligt for mig at afgive mit samtykke til behandlingen, og det vil ikke få negative konsekvenser for behandlingen af min optagelse, at jeg ikke giver samtykke. Jeg kan til enhver tid kontakte Stenhus Gymnasium og trække mit samtykke tilbage. Læs mere i denne orienteringsskrivelse